Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
Dr. ir. A.J.(Alma) Kuijpers

Dr. ir. A.J. Kuijpers

Alma Kuijpers is bij het ICLON werkzaam als postdoc onderzoeker. Ze heeft een achtergrond in de chemie (promotie in 1999), een lesbevoegdheid voor het vak scheikunde, en heeft de afgelopen jaren gewerkt als docent chemie op het HBO.

Onderzoek

Haar onderzoek richt zich op de evaluatie en verbetering van de educatieve minor ter versterking van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding voor wis-, natuur- en scheikunde en informatica.

Over ons

Prof. dr. N.(Nadira) Saab

Prof. dr. N. Saab

Nadira Saab is bijzonder hoogleraar en bekleedt de door Kennisnet gevestigde leerstoel e-Didactiek

van het primair en voortgezet onderwijs. Tevens is zij Strategisch Adviseur Onderzoek bij Kennisnet.

Onderzoek

Haar onderzoek is gericht op het gebruik van e-didactiek, technologie in het onderwijs, motivatie, formatieve assessment, samenwerkend leren en inclusief onderwijs.

 E.(Eveline) de Boer MSc

E. de Boer MSc

Eveline de Boer is bij het ICLON werkzaam als docent onderzoeker. Daarnaast is zij werkzaam als docente biologie in het voortgezet onderwijs. 

Onderzoek

Haar onderzoek richt zich op professionalisering van (beginnend) docenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een didactisch bouwstenenmodel. Dit model biedt zowel ondersteuning bij het ontwerp van lessen, als bij de uitvoering en reflectie van deze lessen.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag