Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Onderzoeksthema's

kiezenDatateams

De scholen zijn ondertussen al even bezig met de datateam-methode. Elke school werkt aan zijn eigen thema.

Een van deze thema’s is het slagingspercentage op de school.

Een ander thema waar de scholen zich mee bezig houden is de doorstroom van leerlingen, en het rendement van kansklassen. 

Weer een ander thema is de uitstroom of doubleren in het tweede jaar.

De scholen zijn nog druk bezig met het verzamelen van de data om het probleem goed in kaart te brengen en hypothesen te toetsen die het probleem verklaren. Op basis van de verzamelde data binnen de scholen gaat het ICLON zich ook nog verdiepen in een overkoepelende vraag naar diversiteit. Welke vraag dit precies gaat zijn is nog in ontwikkeling, omdat dit mede afhankelijk is van de verdere dataverzameling binnen de scholen.

 

Percepties op Diversiteit

In het kader van het onderzoek naar Percepties op Diversiteit worden - zoals de naam al zegt - docenten gevraagd naar hun percepties op diversiteit in de klas. Er wordt aan docenten gevraagd wat hun visie hierop is en hoe zij met diversiteit omgaan op school en in de klas. De planning en afnames van de interviews voor dit project is in volle gang.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag