Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Publicaties

De kenniswerkplaats diversiteit houdt zich bezig met inclusiviteit en diversiteit in het (voorgezet) onderwijs. Op deze pagina plaatsen we publicaties die met deze onderwerpen en/ of met de datateam methode te maken hebben.

 

Classroom Predictors of National Belonging: The Role of Interethnic Contact and Teachers’ and Classmates’ Diversity Norms

In dit artikel wordt beschreven dat scholen  belangrijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van nationale verbondenheid van studenten met een allochtone achtergrond. Bij het onderzoek werd met behulp van een enquete onderzocht of intergroepscontact en waargenomen diversiteitsnormen van leraren en klasgenoten een voorspelling waren van het behoren tot een etnische minderheid of leerlingen van een Nederlands afkomst. Studenten van etnische minderheden rapporteerden minder nationaal thuishoren dan hun autochtoon Nederlandse klasgenoten. Multilevelanalyses gaven aan dat hun nationale verbondenheid werd beïnvloed door de aanwezigheid van etnisch Nederlandse klasgenoten en de relatie met hun leraar. Deze resultaten geven aan dat de nationale verbondenheid van minderheidsstudenten kan worden bevorderd door de segregatie op scholen te verminderen en positieve relaties tussen leraar en leerling te stimuleren.

Lees het gehele artikel hier verder.

van Vemde, L., Hornstra, L. & Thijs, J. Classroom Predictors of National Belonging: The Role of Interethnic Contact and Teachers’ and Classmates’ Diversity Norms. J Youth Adolescence (2021). https://doi.org/10.1007/s10964-021-01430-2

 

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de culturele diversiteit van hun leerlingen, welke onderwijsdimensies zij hierbij betrekken, hoe ze hier invulling aan geven en wat hun overwegingen daarbij zijn. Op basis van inductieve analyses van interviews met dertien docenten uit drie cultuurdiverse scholen konden de uitspraken die docenten deden, geclusterd worden tot vijf onderwijsfacetten: (1) bevorderen van de interpersoonlijke relatie met de leerling, (2) voorkomen van en omgaan met ordeverstorend gedrag, (3) bevorderen van sociale cohesie, (4) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en (5) ondersteunen van het leerproces. Bij elk onderwijsfacet zijn beargumenteerde onderwijspraktijken onderscheiden, aangevuld met concrete voorbeelden. 

Theeuwes, B. C., Saab, N., Denessen, E., & Admiraal, W. (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 96(4). 

 

 

Voor dit project maken wij gebruik van de datateam methode. Deze methode wordt beschreven in:

Poortman, C.L. & Schildkamp, K. (2016). Solving student achievement problems with a data use intervention for teachers. Teaching and Teacher Education, 60, 425-433. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.010

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag