Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Kenniswerkplaats

Wat is de Kenniswerkplaats Diversiteit?

Een kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals scholen, onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Het doel is om gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uit te voeren om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de praktijk.

De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Lerarenopleiding TU Delft en de Erasmus Universiteit. Er wordt onderzoek gedaan naar diversiteit in de breedste vorm.

In het kader van de Kenniswerkplaats wordt onder Diversiteit verstaan: etnisch culturele diversiteit en de groeiende diversiteit binnen die diversiteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan culturen, talen, religies, sociaal-economische posities, gender- en niveauverschillen, en de interacties tussen al deze factoren. Dit wordt ook wel superdiversiteit genoemd (Vertovec, 2007).

Het doel van de Kenniswerkplaats Diversiteit is om in samenwerking met alle betrokkenen een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen die binnen de Haagse scholen leven, waardoor alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich via het onderwijs te ontplooien. De ervaren problemen binnen de scholen zijn divers, waar op aangesloten wordt door gebruik te maken van de datateam-methode.

Nieuws

juli 02, 2021

Onderwijskennis.nl: Inclusief onderwijs voor een diverse studentpopulatie

HOGER ONDERWIJS - Het is de ambitie dat alle studenten zich succesvol kunnen ontwikkelen binnen het…
april 15, 2021

Hoe om te gaan met meertaligheid?

De website meertaligheid.be wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf…
april 15, 2021

Diversiteit in het vo, een avond met Splinter Chabot

Splinter Chabot is auteur van de bestseller Confettiregen. Een ontdekkingstocht naar hoe je jezelf…
april 06, 2021

Online Event All inclusive – Hoe doen we dat?

De MNX, hét jaarlijkse mediawijsheid-event voor het netwerk, vindt online plaats op 20 april 2021.…
maart 17, 2021
onderwijsongelijkheid

Schrijf onderwijsongelijkheid niet alleen toe aan tekorten van ouders

Onderwijskansen zijn in Nederland allesbehalve eerlijk verdeeld: het opleidingsniveau en inkomen…
februari 18, 2021

Herstelplan van 8,5 miljard moet corona-achterstanden wegwerken

Een herstelplan van 2,5 jaar voor het hele onderwijs moet zorgen dat achterstanden die studenten en…
januari 15, 2021

Wetenschappers waarschuwen: achtergrond van de ouders bepaalt nog te veel het succes van kinderen op school

Vijftienjarigen die opgroeien in welvaart met hoogopgeleide ouders, hebben nog steeds een flink…
januari 15, 2021

Gelijke kansen en digitalisering? Goede toegang is niet genoeg

Toenemende digitalisering in het onderwijs vraagt om aandacht voor kansengelijkheid. Hoe zorgen we…

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag