Slide background

KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Kenniswerkplaats

Wat is de Kenniswerkplaats Diversiteit?

Een kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals scholen, onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Het doel is om gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uit te voeren om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de praktijk.

De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Lerarenopleiding TU Delft en de Erasmus Universiteit. Er wordt onderzoek gedaan naar diversiteit in de breedste vorm.

In het kader van de Kenniswerkplaats wordt onder Diversiteit verstaan: etnisch culturele diversiteit en de groeiende diversiteit binnen die diversiteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan culturen, talen, religies, sociaal-economische posities, gender- en niveauverschillen, en de interacties tussen al deze factoren. Dit wordt ook wel superdiversiteit genoemd (Vertovec, 2007).

Het doel van de Kenniswerkplaats Diversiteit is om in samenwerking met alle betrokkenen een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen die binnen de Haagse scholen leven, waardoor alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich via het onderwijs te ontplooien. De ervaren problemen binnen de scholen zijn divers, waar op aangesloten wordt door gebruik te maken van de datateam-methode.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag