Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten