Slide 1
KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Onderwijskennis.nl: Inclusief onderwijs voor een diverse studentpopulatie

HOGER ONDERWIJS - Het is de ambitie dat alle studenten zich succesvol kunnen ontwikkelen binnen het hoger onderwijs. Hoe voorkomen we dat (specifieke groepen) studenten onnodige obstakels ervaren? Inclusieve onderwijsvormen kunnen helpen om studiesucces te vergroten.

https://www.onderwijskennis.nl/inclusief-onderwijs-voor-een-diverse-studentpopulatie