Slide background

KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

'Help, onze school is gekleurd!'- boek verschenen.

"De urgentie om meer aandacht te besteden aan diversiteit in het onderwijs, is groter dan de meeste mensen denken. In hun boek ‘Help, onze school is gekleurd!’ schetsen Machteld de Jong en Huub Nelis hoe op veel plekken in het onderwijs, van basisscholen, middelbare scholen, het mbo, tot het hbo en het wo, docenten zich handelingsverlegen voelen in veel situaties waarin ze te maken hebben met jongeren met een migratieachtergrond."

Tijdens de boekpresentatie op 7 maart 2018 werden leerlingen en studenten aan het woord gelaten. Lees hier meer over deze boekpresentatie. De schrijvers van het boek hebben ook een website voor aandacht voor diversiteit - http://www.gekleurdeschool.nl/, met meer informatie over het boek, en lezingen en trainingen door, en masterclasses van Machteld de Jong en Huub Nelis.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag