Slide background

KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Veel ongelijkheid in het onderwijs

"Kinderen met een migratieachtergrond hebben in Nederland nog steeds weinig kansen in het onderwijs. Ze belanden vaker op het vmbo en doen het daardoor minder goed op de arbeidsmarkt dan kinderen zonder migratieachtergrond." - zo meldt het NOS op 20 maart 2018.

Een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vergeleek kinderen met een migratieachtergrond van 35 landen. Uit het rapport blijkt dat het in Nederland veel beter kan, en er meer gedaan moet worden om migrantenkinderen te laten slagen, op school en in de maatschappij.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag