Slide background

KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT
voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Over ons

datateamWat doet de Kenniswerkplaats Diversiteit? 

Momenteel is de Kenniswerkplaats Diversiteit op verschillende manieren bezig met diversiteit.

Zo zijn er vanuit NOD Haaglanden een aantal Haagse scholen in het voortgezet onderwijs begonnen met hun eigen vraagstuk. Elke school houdt zich bezig met een probleemstelling die voor de school interessant is om te beantwoorden. De probleemstelling en verzameling van data om de probleemstelling te kunnen beantwoorden gebeurt middels de datateam-methode, ontwikkeld aan de Universiteit Twente. Door gebruik te maken van deze methode leren de docenten opbrengstgericht werken, ofwel data geïnformeerd werken. Bestaande informatie en data op school worden dan niet alleen gebruikt voor externe verantwoording, maar ook om het onderwijs te verbeteren. De docenten leren hoe ze een onderzoekbare probleemstelling kunnen formuleren, bijbehorende data kunnen verzamelen, analyseren en interpreteren, en om de gevonden resultaten om te zetten in maatregelen.

De data die worden verzameld om die vraagstukken te beantwoorden binnen een school, worden in de andere twee scholen ook verzameld. Op die manier kunnen de vragen breder uitgezet worden en is de verzamelde kennis ook breder. Het ICLON van de Universiteit Leiden houdt zich bezig met overkoepelende vragen binnen deze scholen. De verworven kennis en maatregelen die uit de verschillende onderzoeksvragen komen zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en ter beschikking gesteld worden voor andere organisaties.

Daarnaast zijn we met de scholen van het NOD en de International School of the Hague ook een onderzoek naar Percepties op Diversiteit gestart, waarbij docenten worden geïnterviewd over hun visie op diversiteit in de klas.

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag