KENNISWERKPLAATS DIVERSITEIT

Voor het Voortgezet Onderwijs

Een samenwerking tussen gemeente,
scholen en universiteiten

Slider

Publicaties

De kenniswerkplaats diversiteit houdt zich bezig met inclusiviteit en diversiteit in het (voorgezet) onderwijs. Op deze pagina plaatsen we publicaties die met deze onderwerpen en/ of met de datateam methode te maken hebben.

 

Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs

In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de culturele diversiteit van hun leerlingen, welke onderwijsdimensies zij hierbij betrekken, hoe ze hier invulling aan geven en wat hun overwegingen daarbij zijn. Op basis van inductieve analyses van interviews met dertien docenten uit drie cultuurdiverse scholen konden de uitspraken die docenten deden, geclusterd worden tot vijf onderwijsfacetten: (1) bevorderen van de interpersoonlijke relatie met de leerling, (2) voorkomen van en omgaan met ordeverstorend gedrag, (3) bevorderen van sociale cohesie, (4) stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en (5) ondersteunen van het leerproces. Bij elk onderwijsfacet zijn beargumenteerde onderwijspraktijken onderscheiden, aangevuld met concrete voorbeelden. 

Theeuwes, B. C., Saab, N., Denessen, E., & Admiraal, W. (2019). Docenten en hun cultuurdiverse klassen in het voortgezet onderwijs. Pedagogische StudiĆ«n, 96(4). 

 

 

Voor dit project maken wij gebruik van de datateam methode. Deze methode wordt beschreven in:

Poortman, C.L. & Schildkamp, K. (2016). Solving student achievement problems with a data use intervention for teachers. Teaching and Teacher Education, 60, 425-433. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.010

logo inholland

populier

Haganum

ISH logo colour

Johan de Witt Scholengroep

Montainge Lyceum

Haags Montessori Lyceum

Lerarenopleiding SEC TU Delft

De Haagse Hogeschool

Erasmus Universiteit

De Rode Loper

Universiteit Leiden, ICLON

Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten Haaglanden

gemeente Den Haag